LogosInc

Words that Enlighten

Words that Change

Words that Build Bridges

Over Dirk Wouters:


Jaren lang heb ik teams geleid waarvan de leden in  verschillende landen gevestigd waren. De laatste 10 jaar heb ik mij vooral beziggehouden met het oplossen van 'CritSits' (critical situations): projecten die vastgelopen waren of niet de beoogde resultaten behaalden. Ik onderhandelde  met de verschillende stakeholders over hoe (mogelijk gewijzigde) doelstellingen bereikt konden worden, en stelde met hen een actieplan op.

Als facilitator wil ik er samen met u aan werken  om dergelijke CritSits te vermijden en er in een vroeg stadium van een project voor zorgen dat de doelstellingen voor alle stakeholders duidelijk zijn en overeenstemming bestaat over de middelen om ze te bereiken.


In het kort mag u het volgende van mij verwachten als facilitator voor uw workshops en meetings:


•     grondige planning van de workshop of meeting met de stakeholders en bepaling van de doelstellingen

•     efficiënte uitvoering van de workshop met aandacht voor alle standpunten, focus op de doelstellingen, ontmijnen van conflicten voor deze het project bedreigen

•     degelijke begeleiding van de groep

•     rapportage en opvolging van het bereikte resultaat


Ik ben een certified facilitator en lid van het IAF (International Association of Facilitators).


Als facilitator werk ik in het Nederlands, Frans en Engels.


Neem vrijblijvend contact op met Dirk Wouters

dirk@logosinc.be,

tel 0476-319231


For the fun/promo:Wat is Facilitation?Nadat ik meerdere decennia in informatica gewerkt heb, is  het tijd voor een nieuwe uitdaging:  facilitation.  De informatica-wereld kent vele en snelle veranderingen. Gedurende de jaren dat ik actief was in IT, is dat 'deel van de wereld' meerdere malen grondig gewijzigd. Geen verandering om de verandering, maar omwille van de dynamiek die eigen is aan deze wereld. Snelle technologische veranderingen zoals elke anderhalf jaar een dubbel zo krachtige  processor, en dit nu al decennia lang, hebben ook snelle veranderingen veroorzaakt binnen de IT sector. Naarmate andere sectoren in onze samenleving gebruik zijn gaan maken van de mogelijkheden die automatisering hen biedt, hebben ook deze een nieuwe dynamiek gevonden en steeds sneller gaan evolueren. Meestal met belangrijke voordelen voor de samenleving.


Een dergelijke dynamiek vereist hervormingen die dieper gaan dan de oppervlakte. Ook de onderliggende structuren moeten worden aangepakt, en dan in de eerste plaats  de manier waarop beslissingen genomen en uitgevoerd worden. Bij de uitvoering heeft projectmanagement een belangrijke rol gekregen. Projectmanagement heeft de laatste decennia grote vooruitgang geboekt en wordt nog steeds bijgestuurd en hervormd. Voornamelijk in de Angelsaksische wereld wordt voor het nemen van beslissingen al vaak gebruikt gemaakt van facilitation. Het oude model, waarbij de 'alwetende' manager de knopen doorhakte, wordt steeds meer vervangen door samenwerkingsprocessen. Daarbij worden alle stakeholders van een project van bij het begin betrokken bij de definitie en uitbouw ervan. Daardoor krijgt de visie die het project onderbouwt een 'betere resolutie': de visie wordt rijker, diverser en beter gedefinieerd. Tegelijk wordt ze ruimer en beter gedragen door alle betrokkenen. De nadere detaillering bij de concrete uitvoering wordt eveneens beter uitgebouwd en ondersteund. De input voor projectmanagement is namelijk van veel hogere kwaliteit, wat dan weer leidt tot  een kwaliteitsvollere uitvoering, met minder obstakels onderweg.


Facilitation biedt tientallen technieken, en methodes die gebruikt worden tijdens de meeting of workshop zodat de besluitvorming beter verloopt. Facilitation begint met een uitgebreide voorbereiding van de workshop, waarbij in samenspraak met de stakeholders vastgelegd wordt volgens welkproces de workshop verloopt. Tijdens de workshop zelf fungeert de facilitator als de bewaker van het proces; hij vermijdt uitwijdingen en conflicten, houdt het doel strak in de gaten en leidt de groep naar een goede besluitvorming. Tijdens de hierop volgende uitvoering kan de projectmanager ook gebruik maken van facilitation voor de specifiekere workshops, bestandsopnames enz..


Facilitation kan uiteraard ook met succes worden ingezet in andere gebieden, zoals community building, opleiding en zelfs in een gerechtelijke omgeving zoals bij confrontaties tussen daders en slachtoffers. Gezien mijn professionele achtergrond richt ik mij enkel op facilitation voor het bedrijfsleven.


Voor meer informatie over facilitation, zie ook:  http://en.wikipedia.org/wiki/Facilitation_(business)Publicaties:


- Voka - Ondernemers - Maart 2014:  lees meer